Over Ons

Moeder Gaia

Moeder Gaia is een niet-commerciële informatiewebsite waar we uitgebreid informatie geven over talloze aspecten van het leven.

Dat kan gaan over gezonde voeding of over afvallen. Maar dat kan evengoed informatie zijn om het evenwicht tussen onze hormonen terug te herstellen.

We maken hierbij gebruik van wetenschappelijke feiten.

In bijna alle gevallen wordt de bron van het onderzoek weergegeven. Tenzij die in een andere taal dan engels of nederlands is.

Op die manier kunnen we verzekeren dat de onderwerpen waarover wordt gepraat, daadwerkelijk rusten op enig wetenschappelijk onderzoek.

Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat al die onderzoeken dan uiteindelijk gaan kloppen. Het komt meermaals voor dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op dieren. En niet zijn getest op mensen. Dus kunnen we daar dan ook geen uitsluitsel over geven.

Vragen kan je altijd stellen in het contactformulier. Wij proberen je altijd binnen de 3 dagen terug te contacteren indien dit nodig is.

 

Close